Hoe deelnemen?

 
Wanneer een school wil deelnemen aan één of meerdere olympiades stelt deze een olympiade verantwoordelijke aan per vakgebied en voor de Junior Olympiade Natuurwetenschappen.

Elke olympiade verantwoordelijke krijgt een unieke gebruikerscode waardoor hij kan inloggen op de leraar module. Deze gebruikerscodes worden rond 15 september opgestuurd naar de directies van de secundaire scholen waar wetenschappen in het lessenpakket is opgenomen van de tweede en derde graad.

Gebruikerscode

De gebruikersnaam is als volgt samengesteld:

 • 1ste positie: hoofdletter S (van School)
 • posities 2-5: intern volgnummer van de school (bevat dus enkel cijfers en begint met 1 of meerdere nullen)
 • positie 6-9: de code van de Olympiade (VBO voor biologie, VCO voor chemie, VFO voor fysica, VGO voor Aardrijkskunde en JON voor de Junior Olympiade)

Voorbeeld voor de school ABC met ons intern volgnummer 726: S0726VBO, S0726VCO, S0726VFO, S0726VGO en S0726JON

De paswoorden worden aan de start van het nieuwe schooljaar automatisch gegeneerd door het wedstrijdsecretariaat. Dit paswoord kan zowel cijfers als kleine letters als hoofdletters bevatten. In totaal is het 6 posities lang. Het paswoord kan gewijzigd worden en/of opgevraagd worden.

Leraar module

Deze module omvat:

 • gegevens van de school
 • gegevens van de olympiade verantwoordelijke
 • inschrijven van leerlingen
 • de inlogcodes voor eerste ronde (online afname)
 • de resultaten van de eerste en tweede ronde
 • welke leerlingen doorgaan naar de volgende ronde
 • betalingsstatus
 • de getuigschriften
 • ...

Opmerking: een leraar ziet enkel zijn/haar leerlingen en niet de informatie van andere scholen.

Laatst aangepast op dinsdag, 23 september 2014 14:30

sponsorbalk website