Doelstellingen leraars

  1. Permanente contacten met/tussen leraars wetenschappen bevorderen en ondersteunen.
  2. Het ondersteunen van de leraars wetenschappen bij hun lespraktijk door het opzetten van een databank per vakgebied waarin de wedstrijdvragen en oplossingen van de eerste rondes ter beschikking worden gesteld.
  3. Aansporen tot partnerschappen met onderwijsinstellingen en industrie.
  4. Door het competitie element tussen scholen de kwaliteit van het aangeboden onderwijs onrechtstreeks verhogen.
Laatst aangepast op dinsdag, 19 november 2013 14:48

sponsorbalk website