Verschillende rondes

Waarom worden er verschillen rondes georganiseerd?

Algemeen

Omwille van het grote aantal deelnemers wordt gewerkt met 2 schiftingsrondes en een finale (geen finale voor JON).

Deelnemers eerste ronde

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Vlaamse Biologie Olympiade

954 1.015 1.085 1.152 1.783 1.868 2.098 2.301  2.260 2.710

Vlaamse Chemie Olympiade

1.044 1.089 1.928 2.145 2.367 2.734 2.700 3.086  3.119 3.184

Vlaamse Fysica Olympiade

2.012 1.993 2.122 2.054 2.207 2.382 2.298 2.719  2.627 2.849

Vlaamse Geografie Olympiade

    869 761 637 732 757 1.275 1.541 1.797

     Junior Olympiade Natuurwetenschappen

nihil nihil nihil 1.169 1.449 1.580 1.791 1.742 2.009 2.262 

Totaal

4.010 4.097 5.135 6.520 7.806 8.564  8.887 11.123  11.556  12.802

 

Vlaamse Biologie Olympiade (VBO)

 • De eerste ronde wordt georganiseerd in elke deelnemende school onder toezicht van de schoolverantwoordelijke biologie.
 • De +/- 200 beste leerlingen gaan door naar de tweede ronde. Deze wordt georganiseerd op één centrale plaats.
 • De 17 beste laureaten worden geselecteerd voor de finale. De finale wordt op één centrale plaats afgenomen. De laureaten worden uitgenodigd op oefendagen ter voorbereiding van deze finale.
 • Bijkomende uitleg over de Vlaamse Biologie Olympiade vind je terug onder de rubriek "Biologie Olympiade".

   

Vlaamse Chemie Olympiade (VCO)

 • De eerste ronde wordt georganiseerd in elke deelnemende school onder toezicht van de schoolverantwoordelijke chemie.
 • De 300 à 350 besten worden geselecteerd om deel te nemen aan de tweede ronde. Deze ronde wordt gelijktijdig georganiseerd aan alle Vlaamse Universiteiten. De deelnemers kunnen vrij kiezen bij inschrijving aan welke Vlaamse universiteit zij wensen deel te nemen.
 • De 17 besten nemen deel aan de finale. Deze heeft plaats op één centrale plaats en omvat zowel een schriftelijke proef als een experimenteel gedeelte. De laureaten nemen deel aan een stage ter voorbereiding van deze finale.
 • Bijkomende uitleg over de Vlaamse Chemie Olympiade vind je terug onder de rubriek "Chemie Olympiade".

 

Vlaamse Fysica Olympiade (VFO)

 • De eerste ronde wordt georganiseerd in elke deelnemende school onder toezicht van de schoolverantwoordelijke fysica.
 • De +/- 300 besten worden geselecteerd om deel te nemen aan de tweede ronde. Deze ronde wordt gelijktijdig georganiseerd aan alle Vlaamse Universiteiten. De deelnemers kunnen vrij kiezen bij inschrijving.
 • De 17 beste laureaten worden geselecteerd voor de finale. Deze finale bestaat uit drie open vragen en twee practicumproeven. Voor deze deelnemers worden extra activiteiten georganiseerd ter voorbereiding.
 • Bijkomende uitleg over de Vlaamse Fysica Olympiade vind je terug onder de rubriek "Fysica Olympiade".

 

Vlaamse Geografie Olympiade (VGO)

 • De eerste ronde wordt georganiseerd in elke deelnemende school onder toezicht van de olympiade verantwoordelijke voor VGO.
 • Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen 200 à 300 besten worden geselecteerd om deel te nemen aan de tweede ronde.Deze ronde wordt provinciaal georganiseerd en kan gekozen worden bij inschrijving.
 • Minimaal 17 laureaten worden geselecteerd voor de finale. Deze finale beslaat 3 dagen (vrijdagavond tot zondag +/- 18 uur, met 2 vernachtingen in de organiserende provincie). Er is een schriftelijke proef en praktische proeven met onder andere veldwerk.
 • Bijkomende uitleg over de Vlaamse Geografie Olympiade vind je terug onder de rubriek "Geografie Olympiade".

 

Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON)

 • De eerste ronde wordt georganiseerd in elke deelnemende school onder toezicht van de schoolverantwoordelijke voor JON.
 • Afhankelijk van het aantal deelnemers zullen 200 à 300 besten worden geselecteerd om deel te nemen aan de tweede ronde aan de KU Leuven of aan de KU Leuven Kulak (Kortrijk).
 • Bijkomende uitleg over de Junior Olympiade Natuurwetenschappen vind je terug onder de rubriek "JON".

   

 

Laatst aangepast op maandag, 29 augustus 2016 13:26

sponsorbalk website