Leerstof zoals vermeld voor de eerste en tweede ronde, uitgebreid met:

Reactiesnelheid

 • Afleiding van de orde van een reactie uit het concentratieverloop in functie van de tijd
 • Verband tussen de orde van de reactie en het reactiemechanisme

Chemisch evenwicht

 • Heterogene evenwichten: oplosbaarheid, oplosbaarheidsproduct, gemeenschappelijk ioneffect
 • Invloed van de temperatuur op de evenwichtsconstante
 • Verband tussen de evenwichtsconstante en de verandering van de Gibbs vrije energie

Chemisch thermodynamica

 • Ionisatie-energie, elektronenaffiniteit en roosterenergie
 • Born-Habercyclus
 • Spontaneïteit van een reactie
 • Entropie
 • Gibbs vrije energie

Koolstofchemie

 • Nitrillen en anhydriden: algemene formule, naamgeving, isomerie en fysische eigenschappen
 • Begrippen i.v.m. reacties in de organische chemie: homolytisch, heterolytisch, nucleofiel, elektrofiel, substitutie, eliminatie, additie, (poly)condensatie, polymerisatie en isomerisatie
 • Belangrijke chemische eigenschappen van de te kennen verbindingsklassen
 • Aromatische verbindingen
 • Polyfunctionele verbindingen
 • Reactiemechanismen: nucleofiele, elektrofiele en radicalaire (homolytische) substitutie, eliminatie, elektrofiele en nucleofiele additie
 • Aminozuren en proteïnen
 • Sachariden
 • Vetzuren en triglyceriden
 • Kunststoffen

Redoxreacties

 • Standaardreductiepotentiaal en toepassing ervan
 • Vergelijking van Nernst
 • Verband tussen de standaardreductiepotentiaal en de verandering van de Gibbs vrije energie
 • Galvanische elementen: samenstelling, werking en spanning
 • Elektrolyse

 

Inhouden aangebracht tijdens de stageweek

Practicum

 • Bepaling van de reactiesnelheid
 • Kwalitatieve organische chemie:
  • eenvoudige identificatie van een organische verbinding
  • synthese van een organische verbinding, identificatie van het reactieproduct
 • Kwantitatieve bepaling via een titratie
 • Methoden die ad hoc behandeld worden tijdens de stageweek
 • Praktische vaardigheid om een recept correct uit te voeren
 • Identificatiereacties van anorganische verbindingen