Prizma campus VTI Izegem

   

  

Aantal deelgenomen scholen: 256

Aantal deelnemers: 2.542

Cesuur: ≥ 70%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 357.  Zij nemen hieraan deel op woensdag 13 februari 2019 (klik hier voor meer info). 

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 2.543
Gemiddelde score: 47,34%
Standaard afwijking: 18,39
Minimum score: 6%
Maximum score: 100

 

Aantal vijfdejaars: 669
Gemiddelde score: 42,04%
Standaard afwijking: 17,15
Minimum score: 9%
Maximum score: 100%

 

Aantal deelnemers: 1.809
Gemiddelde score: 49,46%
Standaard afwijking: 18,49
Minimum score: 6%
Maximum score: 100%

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn.

   

Vragen en oplossingen

  

 

Info vooraf aan de eerste ronde

Wanneer:     23 januari 2019, start stipt om 13 uur en eindigt exact om 15.30 uur (geen uitzonderingen mogelijk).

Locatie:        de school van de deelnemers

De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde, maar worden in een andere volgorde getoond. Deze ronde verloopt via het internet en staat onder toezicht van de vakverantwoordelijke fysica van de school. Het eerlijk verloop van deze ronde kan door de jury worden gecontroleerd door een onaangekondigd bezoek. Ook worden de scores nauwkeurig geanalyseerd. In geval dat fraude wordt vastgesteld, kan aan de school verdere deelname worden ontzegd.

De online toets wordt afgenomen op de website olympiade.cc.kuleuven.be. Het openingsscherm kan van een andere olympiade zijn, maar wordt een aantal dagen voor de eerste ronde geactiveerd. Ongeveer gelijktijdig worden de inlogcodes voor de deelnemers en een aantal reservecodes per school opgeladen in de leraarmodule. De vakverantwoordelijke ontvangt op dat moment een e-mail met de instructies over het verloop.

Op basis van een selectiepercentage (jaarlijks bepaald door het VFO comité) worden een 350-tal deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. De vakverantwoordelijken worden per e-mail verwittigd wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn en in het resultatenoverzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de online afname, zoals de richtlijnen voor leraren en leerlingen, pc vereisten, wat bij netwerk problemen ...