In de eerste helft van september worden de posters en begeleidende brieven verstuurd naar de scholen die wetenschappen in hun lessenpakketten hebben. In de begeleidende brief staat onder andere de inlogcode en paswoord waarmee de vakverantwoordelijke zich kan registreren in de leraarmodule op onze website. Hij/zij logt in op de home page of rechts boven op elke pagina van deze website in de kader met "Gebruiker / Paswoord". Vervolgens kunnen leerlingen worden ingeschreven.

Het inschrijven van leerlingen kan enkel via de website en dit vanaf 1 september 2018 tot 22 oktober 2018. Daarna kan enkel nog in overleg met het wedstrijdsecretariaat een beperkt aantal deelnemers worden ingeschreven of wijzigingen worden aangebracht.

Een leerkracht kan in de leraarmodule steeds kijken wie van zijn leerlingen al werd ingeschreven. Hij/zij kan ook wijzigingen en schrappingen uitvoeren tot 14 januari 2019. 

 

Opgelet

De inschrijvingen zijn pas effectief wanneer het bedrag van 3 euro per ingeschreven leerling door het wedstrijdsecretariaat werd ontvangen en dit vóór de eerste ronde. Indien geen betaling werd ontvangen, kan een school worden uitgesloten van deelname.

Het inschrijvingsgeld wordt gestort op rekening IBAN BE94 4500 5226 9114 van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen met vermelding ‘Gebruikerscode-naam schoolverantwoordelijke aardrijkskunde’ (bijvoorbeeld: S9999VGO-naam).

Er worden géén terugbetalingen gedaan wanneer één of meerdere leerlingen niet hebben deelgenomen, wat ook de reden mag zijn.