Aantal deelgenomen scholen: 168

Aantal deelnemers: 1.519

Cesuur: ≥ 62,86%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 290.  Zij nemen hieraan deel op woensdag 6 februari 2019 (klik hier voor meer info). 

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 1.519
Gemiddelde score: 50,35%
Standaard afwijking: 12,95
Minimum score: 14,29%
Maximum score: 88,57

 

Aantal vijfdejaars: 556
Gemiddelde score: 48,43%
Standaard afwijking: 12,64
Minimum score: 17,86%
Maximum score: 85.71%

 

Aantal deelnemers: 954
Gemiddelde score: 51,47%
Standaard afwijking: 12,93
Minimum score: 14,29%
Maximum score: 88,57%

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn.

   

Vragen en oplossingen

Klik hier voor de vragen en antwoorden van alle edities.

 

Info vooraf aan de eerste ronde

Wanneer:     7 november 2018, start stipt om 13 uur en eindigt exact om 15 uur (geen uitzonderingen mogelijk).

Locatie:        de school van de deelnemers

De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde, maar worden in een andere volgorde getoond. Deze ronde verloopt via het internet en staat onder toezicht van de vakverantwoordelijke aardrijkskunde van de school. Het eerlijk verloop van deze ronde kan door de jury worden gecontroleerd door een onaangekondigd bezoek. Ook worden de scores nauwkeurig geanalyseerd. In geval dat fraude wordt vastgesteld, kan aan de school verdere deelname worden ontzegd.

De online toets wordt afgenomen op de website olympiade.cc.kuleuven.be. Het openingsscherm kan van een andere olympiade zijn, maar wordt een aantal dagen voor de eerste ronde geactiveerd. Ongeveer gelijktijdig worden de inlogcodes voor de deelnemers en een aantal reservecodes per school opgeladen in de leraarmodule. De vakverantwoordelijke ontvangt op dat moment een e-mail met de instructies over het verloop.

De leerlingen mogen één van volgende atlassen “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas” gebruiken tijdens de toets.

Op basis van een selectiepercentage (jaarlijks bepaald door het VGO comité) worden een 300-tal deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. De vakverantwoordelijken worden per e-mail verwittigd wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn en in het resultatenoverzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de online afname, zoals de richtlijnen voor leraren en leerlingen, pc vereisten, wat bij netwerk problemen ...