Tijdens de eerste en tweede ronde wordt een formularium ter beschikking van de deelnemers gesteld. Klik hier om het te raadplegen.

 

Optica
 • Voortplanting van het licht
 • Terugkaatsing van het licht
 • Breking van het licht
 • Beeldvorming bij vlakke spiegels
 • Beeldvorming bij bolle lenzen (constructie)
Materie
 • Dichtheid
 • Deeltjesmodel
 • Fasen en faseovergangen
 
   
Krachten en beweging
 • ERB
 • Wetten van Newton
 • Krachten: zwaartekracht, normaalkracht, veerkracht, wrijvingskracht               
 • Krachtmoment en evenwicht
 • EVRB met vrije val en verticale worp
Arbeid, energie, vermogen
 • Arbeid geleverd door een constante kracht
 • Energie, energievormen
 • Behoud van energie
 • Vermogen - Rendement
   
Druk
 • Het begrip druk
 • Druk in en op vloeistoffen
 • Archimedeskracht
 • Druk in gassen
Gaswetten
 • Algemene ideale gaswet
   
Warmte en energie
 • Warmtehoeveelheid
 • Merkbare warmte en specifieke (of soortelijke) warmtecapaciteit
 • Latente warmte bij faseovergangen