De JON schoolverantwoordelijke kan zich vanaf 1 september 2017 registreren en leerlingen inschrijven via de website

Op 12 februari 2018 worden de online inschrijvingen afgesloten. Na deze datum kan enkel nog in overleg met het wedstrijdsecretariaat een beperkt aantal deelnemers worden ingeschreven.

De inschrijvingen zijn pas effectief wanneer het bedrag van 3 euro per ingeschreven leerling door het wedstrijdsecretariaat werd ontvangen en dit vóór de eerste ronde. Indien geen betaling werd ontvangen, kan een school worden uitgesloten van deelname.

Het inschrijvingsgeld wordt gestort op rekening IBAN BE94 4500 5226 9114 van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen met vermelding ‘Gebruikerscode-naam JON schoolverantwoordelijke ’ (bijvoorbeeld: S9999JON-naam).

Er worden géén terugbetalingen gedaan wanneer één of meerdere leerlingen niet hebben deelgenomen, wat ook de reden mag zijn.