Wanneer een school wil deelnemen aan één of meerdere olympiades stelt deze een olympiade verantwoordelijke aan per vakgebied en voor de Junior Olympiade Natuurwetenschappen. Deze verantwoordelijk krijgt bij aanvang van het nieuwe schooljaar een unieke gebruikerscode waardoor hij/zij kan inloggen op de leraar module. Deze gebruikerscodes worden rond 15 september opgestuurd naar de directies van de secundaire scholen.

 
Gebruikerscode

De gebruikerscode is als volgt samengesteld:

 • 1ste positie: hoofdletter S (van School)
 • posities 2-5: intern volgnummer van de school (bevat dus enkel cijfers en begint met 1 of meerdere nullen)
 • positie 6-9: de code van de Olympiade (VBO voor biologie, VCO voor chemie, VFO voor fysica, VGO voor Aardrijkskunde en JON voor de Junior Olympiade)

Voorbeeld voor de school ABC met ons intern volgnummer 726: S0726VBO, S0726VCO, S0726VFO, S0726VGO en S0726JON

De paswoorden worden aan de start van het nieuwe schooljaar automatisch gegeneerd door het wedstrijdsecretariaat. Dit paswoord kan zowel cijfers als kleine letters als hoofdletters bevatten. In totaal is het 8 posities lang. Het paswoord kan gewijzigd worden en/of opgevraagd worden.

Met de gebruikerscode en paswoord kun je inloggen in de leraar module en dit rechts bovenaan op elke pagina of door Leraarmodule.

 

Leraar module

Naar gelang het verloop van de olympiades kun je onderstaande zaken doen in de leraar module:

 • gegevens van de school (steeds beschikbaar)
 • gegevens van de olympiade verantwoordelijke (steeds beschikbaar)
 • overzicht van de leerlingen (steeds beschikbaar)
 • betalingsstatus (steeds beschikbaar)
 • inschrijven van leerlingen (uitsluitend elektronisch)
 • de inlogcodes voor de online afname van de eerste ronde
 • de resultaten van de eerste en tweede ronde
 • welke leerlingen doorgaan naar de volgende ronde
 • de getuigschriften
 • ...

Opmerking: een leraar ziet enkel zijn/haar leerlingen en niet de informatie van andere scholen.

 

Hoe inschrijven?
 1. Op de home page geef je de toegangscode en het paswoord in. Klik hier voor bijkomende informatie.
 2. Het systeem zal de toegang verifiëren en de start de leraarsmodule op.
 3. Wanneer je als olympiade verantwoordelijke voor de eerste keer gaat deelnemen met leerlingen voeg je je persoonlijke gegevens toe.
 4. Bij aanvang van een nieuwe editie controleer je als olympiade verantwoordelijke je persoonlijke gegevens en die van de school.
 5. Vervolgens schrijf je de leerlingen in door te klikken op "Nieuwe leerling toevoegen". Voor de gegevens van de deelnemers die je nodig hebt, klik hier.
 6. Wanneer je in het overzicht van de leerlingen op een leerling klikt, opent de record zich en kun je correctie aanbrengen of de leerlingen verwijderen.
 7. Wanneer je klaar bent met inschrijven, moet je uitloggen.
 8. Respecteer de uiterste inschrijfdata. Na afsluiting moet het wedstrijdsecretariaat worden gecontacteerd om na te gaan of eventuele inschrijving nog mogelijk is.

 Opmerkingen

 • Het inschrijven kan in meerdere sessies gebeuren.
 • Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van de inschrijvingsbijdrage van 3 EUR per ingeschreven leerling.
 • Indien betaling niet ontvangen voor de eerste ronde plaatsvindt, kan deelname worden ontzegd.
 • Er worden nooit terugbetalingen gedaan, ook niet voor leerlingen niet hebben deelgenomen.