Ondanks de vragen voor elke leerling in een andere volgorde staan, blijft de volgorde voor één bepaalde leerling steeds dezelfde. Dit laat toe dat hij/zij steeds het nummer van de vraag en het bijhorende antwoord kan noteren op een kladblad om bij eventuele problemen snel terug opnieuw te kunnen ingeven. 

Mogelijke problemen:

  • uitval pc
  • stroom onderbreking
  • uitval internet en/of netwerk