Omwille van ... kunnen wij pas een half uur later starten?
Omwille van ... zouden wij liever een uur vroeger starten?

Op beide vragen is het antwoord NEEN.

Redenen:

  • Het online systeem kan niet worden gerelateerd aan de noden van een school.
  • Om iedereen gelijke kansen te geven, werkt iedereen binnen dezelfde tijdsspanne.
  • Leerlingen kunnen hierdoor geen vragen en/of antwoorden doorgeven aan kameraden in een andere school.
  • Dit vergemakkelijkt eveneens spontane controles uitgevoerd door het comité van de olympiade op de deelnemende scholen.

 

Mochten er toch problemen zijn, dan moet er een aantal dagen voor de olympiade contact worden opgenomen met het wedstrijdsecretariaat.