De schoolverantwoordelijken van de olympiade worden een aantal dagen voor de eerste ronde gemaild met de instructies voor de online olympiade. Vanaf dan zijn ook de URL's (of linken) voor de deelnemers beschikbaar in de “Leraarmodule” en kunnen deze tot de avond (24 uur) voor de eerste ronde worden opgevraagd. 

De URL's (of linken) zijn als volgt opgebouwd:

  • https://www.usolvit.be/servlet/
  • gevolgd door de olympiade vbo/1/, vco/1/, vfo/1/, vgo/1/ of jon/1/
  • eindigend op een unieke combinatie van meer dan 50 letters en cijfers.
Voorbeeld van een URL (of link): https://www.usolvit.be/servlet/vbo/1/pv5Sn2e8m848I7a0QUpRGhZlYzPu15jXyRv2nD2MVyclDv1pPMxtJYlgse7glncE

Hierdoor is elke URL (of link) uniek en strikt persoonlijk en zorgt ervoor dat elke leerling een andere set maar toch dezelfde vragen/antwoorden krijgt (enkel de volgorde van de vragen is verschillend).
  

OPGELET: wanneer 2 of meerdere leerlingen deelnemen met dezelfde URL (of link) kan er GEEN score worden berekend voor deze leerlingen. 
→ controle: er wordt een pop-up getoond met voornaam en naam. Indien dit niet overeenkomt met de deelnemer werd een verkeerde URL of link gebruikt door de deelnemer.  

 

Werkwijze opvragen inlogcodes 
 
  1. Ga naar de Leraarmodule op deze website en log in met je toegangscode.
  2. Na het inloggen ga je naar "Leerlingen" (link in menu rechts).
  3. In het overzicht van de leerlingen download je aan de hand van de groene knop "Leerlingen exporteren" (rechts boven het overzicht van je leerlingen) de lijst van de deelnemers met hun URL (of link).
  4. Bezorg de deelnemers hun URL (of link) elektronisch → NIET manueel overschrijven (= grote kans op fouten en niet werkende URL's (of linken)).

  
In het overzicht staan ook:

  • 5 "dummy" leerlingen (in gedownload excel bestand: Dummy1 t.e.m. Dummy5) of reserve URL's (of linken). Deze kunnen worden gegeven aan eventuele nog geïnteresseerde leerlingen die niet werden ingeschreven. Gelieve de voornaam, naam, geslacht, leerjaar, richting en uren wiskunde ... door te geven aan het wedstrijdsecretariaat. Ook als er te weinig reserve URL's (of linken) zijn, mag het wedstrijdsecretariaat worden gecontacteerd.
  • De leerling “Leerkracht” kan door de toezichthouder en/of collega’s worden gebruikt, maar mag NOOIT aan leerlingen worden gegeven. Zie ook bij "Kan ik als leraar deelnemen?".