1. Permanente contacten met/tussen leraars wetenschappen bevorderen en ondersteunen.

  2. Leraren ondersteunen bij hun lessen door het opzetten en onderhouden van een wetenschappelijke databank met onder andere wedstrijdvragen en hun oplossingen.

  3. Aansporen tot partnerschappen met onderwijsinstellingen en industrie.

  4. Door het competitie element tussen scholen de kwaliteit van het aangeboden onderwijs onrechtstreeks verhogen.