De Junior Olympiade Natuurwetenschappen of JON is een wedstrijd waarin leerlingen, van de tweede graad van het secundair onderwijs, vragen over aardrijkskunde, biologie, chemie en fysica beantwoorden.  De JON verloopt in twee rondes. Klik hier voor meer info.

 

Overzicht 9de jaargang, editie 2018

 

Reglement

Om het algemeen reglement te raadplegen, klik hier

  

Verloop

Inschrijvingen - vanaf 1 september 2017 tot 12 februari 2018.
De JON schoolverantwoordelijke registreert zich in de leraarmodule op de website en kan dan leerlingen inschrijven. Een inschrijving is pas effectief wanneer het bedrag van 3 euro per ingeschreven deelnemer door het wedstrijdsecretariaat werd ontvangen en dit vóór de eerste ronde. Indien geen betaling werd ontvangen, kan een school worden uitgesloten van deelname.
Klik hier voor meer informatie over de inschrijvingen.
  

Eerste ronde - woensdag 28 februari 2018 van 13 tot 15 uur op school.
De eerste ronde verloopt online op de school van de deelnemers en dit voor iedereen op hetzelfde tijdstip. Ook kan het eerlijke verloop worden gecontroleerd (locatie waar leerling test invult, onaangekondigd bezoek op school ...).
Deze ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde. Wel worden ze in een andere volgorde getoond.
Klik hier voor meer informatie over de eerste ronde.
  

Tweede ronde - woensdag 18 april 2018 van 15 tot 17 uur aan de KU Leuven en KU Leuven Kulak.
Deze ronde bestaat ook uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is.
Tijdens de tweede ronde gebruiken de leerlingen één van volgende atlassen “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”. Deze atlas, een geodriehoek en schrijfgerief moeten zij meebrengen. De organisatie stelt een eenvoudige rekenmachine ter beschikking.
Klik hier voor meer informatie over de tweede ronde.
   

Proclamatie

De plechtige proclamatie met prijsuitreiking heeft plaats op zondag 27 mei 2018 om 10.30 uur in de aula Pieter De Somer van de KU Leuven. De deelnemers, hun familieleden, hun leerkrachten en hun schooldirectie ontvangen een persoonlijke uitnodiging. Klik hier voor algemene informatie over hoe de proclamatie verloopt.