De Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen komen tot stand dankzij:

     

de Vlaamse Overheid:

Departement Economie, Wetenschappen en Innovatie 

en het Ministerie van Onderwijs.
    

 

en de actieve steun van:

 

en onze GOUDEN sponsors:

         

 

en onze ZILVEREN sponsors:

     

     

    


Project gerealiseerd met de steun van het Fonds Ernest Solvay,
beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

 

            

   

           

 

en onze BRONZEN sponsors:

EOS   **   Nationaal Geografisch Instituut   **   BASF Antwerpen N.V.  **   Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen   **

PONTOn   **   Provinciaal havencentrum Lillo   **   NewScientist   **   Vlaams Instituut voor Biotechnologie