Ben je geboeid en gefascineerd door biologie in al zijn aspecten? Heb je een kritische en logisch denkende geest? Je bent leerling in het 5de of 6de leerjaar in het secundair onderwijs en je hebt het vak biologie in het leerstofpakket zitten? Dan ben je geknipt om deel te nemen aan de Vlaamse Biologie Olympiade.

Biologie is de studie van het leven. Het is een veel omvattende wetenschap die het leven op aarde op verschillende organisatieniveaus bestudeert, gaande van het moleculair niveau tot en met het niveau van de biosfeer. Het is ook een wetenschap die een beroep doet op andere wetenschappen. De biologie kent vele disciplines. We weten dat de beschrijvende biologie, gesteund op waarnemingen, samen met het catalogeren en ordenen van de organismen, reeds lang bekend is. Goed gekende disciplines zijn dan ook morfologie, anatomie, systematiek,… Enkele andere disciplines die een steeds groter wordende aandacht krijgen zijn fysiologie, ethologie, ecologie en genetica. Wellicht is dit zo omdat deze laatste studies tot praktische toepassingen leiden voor de gezondheidszorg, de voeding, de landbouw, de ziektebestrijding,...

Deze disciplines kunnen op twee manieren beoefend worden: op praktisch-experimentele en/of op theoretisch-beschrijvende en -verklarende wijze.

Wie van dit alles geproefd heeft en er door geboeid werd en wie door die studies nieuwsgierig werd om meer te weten, zal uiteraard genoegen vinden in het opdoen van meer kennis over het leven.

Meer kennis betekent een grotere culturele rijk- dom, betekent meer mens zijn, betekent het vergroten van de eigenwaarde en mogelijkheden. Dit kun je ook door andere wetenschappen dan biologie bereiken. Maar “de wetenschap” is zo omvangrijk geworden dat je op een bepaald ogenblik toch moet kiezen. Een keuze maken is niet altijd een rationeel iets, als Homo sapiens laat je je daarbij ook leiden door subjectieve, irrationele impulsen.

Als je dan toch gekozen hebt om deel te nemen aan een Olympiade, als je meer bepaald wenst deel te nemen aan de Vlaamse Biologie Olympiade, aarzel dan niet langer. Je wint er misschien een plaats voor de Internationale Biologie Olympiade mee, je wint misschien niet, maar wij geven je de kans om mee te doen en onze leuze is: “Winnen is wel een doel, maar je hoeft niet te winnen om voldoening te beleven aan je deelneming.”.

Aarzel niet langer, geef je op voor de eerste ronde van de Vlaamse Biologie Olympiade. Misschien word je geselecteerd en kom je in de finale. De twee laureaten die uiteindelijk zullen deelnemen aan de Internationale Biologie Olympiade zijn reeds in die eerste selectieronde aanwezig. Waarom zou jij niet één van hen kunnen zijn?

Wie neemt de uitdaging aan?

Praat er zo snel mogelijk over met je leerkracht!