OPGELET: De te kennen leerstof van de tweede ronde omvat de leerstof van de eerste ronde (klik hier) + onderstaande.

 

Voortplanting
 • celdeling;
 • mitose/meiose en het verloop van de verschillende delingsfasen en het functioneel verband met DNA;
 • geslachtelijke voortplanting;
 • onderscheid tussen haploïde en diploïde cellen;
 • spermatogenese en ovogenese bij hogere dieren;
 • werking van mannelijke en vrouwelijke geslachtshormonen (uitgediept);
 • embryologie van zoogdieren, in casu de mens (vanaf de zygote tot 3de maand), kiembladvorming tijdens de embryonale ontwikkeling en de verschillende stelsels die zich uit deze kiembladen ontwikkelen.

Fotosynthese bij planten
 • fotosynthetische pigmenten;
 • synthese van ATP;
 • overzicht van de reacties (lichtreactie / cyclische fotofosforylering / donkerreactie);

Chemosynthese (basisprincipes)

Celademhaling
 • glycolyse;
 • Krebscyclus (citroenzuurcyclus);
 • ATP-opbrengst voor de volledige oxidatieve afbraak van glucose;
 • (andere verbindingen dan glucose die gebruikt worden als brandstof).

Gisting (fermentatie)
 • melkzuurgisting;
 • alcoholische gisting.

Mechanisme van overerving
 • Mendel en erfelijkheidswetten;
 • chromosoom, chromatide, centromeer, gen, dominant, recessief, homozygoot, heterozygoot, geno- en fenotype;
 • mono-, di- en trihybride kruisingen met intermediaire, dominante en recessieve kenmerken;
 • kruisingsschema’s voor F1 en F2 interpreteren en maken.

Biosystematiek
 • taxonomische indeling van organismen.
 • bacteriën en virussen.

Vaardigheden
 • probleemstelling identificeren;
 • hypothese formuleren;
 • experiment opstellen;
 • data interpreteren;
 • conclusies formuleren.