AANDACHT

Indien een onderdeel van de te kennen leerstof nog niet werd gezien op het ogenblik van de olympiade, maakt de deelnemer zich dit eigen door zelfstudie en/of met eventuele hulp van zijn/haar leerkracht.

Dit mag 5de-jaars niet afschrikken om deel te nemen, want zo kunnen zij zich het systeem van de online afname eigen maken en krijgen ze ook voeling met wat een olympiade is. Zij zullen dan als 6de-jaars met minder stress starten. 

In de eerste en tweede ronde voor de rubriek ‘Stofkennis’ kan via deze link een tekst geraadpleegd worden met een aantal eigenschappen en toepassingen van de in de ‘Te kennen leerstof’ vermelde stoffen. Deze tekst is niet beperkend. Het is niet de bedoeling dat leerlingen deze gegevens memoriseren in het kader van VCO. Wel wordt - zonder volledigheid na te streven - gestructureerde informatie aangeboden die door leraren kan gebruikt worden in hun lessen en die de kennis van de leerlingen over de vermelde stoffen kan verrijken.  

In de tweede ronde is er voor thermochemie een tekst die hier kan worden geraadpleegd.

Volgend materiaal wordt deze de verschillende ronde ter beschikking gesteld: "Periodiek Systeem" en "Nuttige gegevens".

 

Te kennen leerstof

Eerste ronde

Tweede ronde

Finale

 

De VCO gebruikt de "Nomenclatuur Organische Chemie" die werd gepubliceerd door  . Klik hier om te raadplegen.