Geïnteresseerd in de puntengrafieken, stages, finales en de Internationale Chemie Olympiade van een bepaald schooljaar?

Klik dan op een ronde bij het schooljaar hieronder.
Aandacht: de linken bij de edities 2009 tot en met 2013 openen pdf bestanden. In sommige pdf's kunnen verwijzingen staan naar foto's of andere bestanden die niet werden opgenomen in het archief.

Sinds editie 2016 werd de leerstof voor de tweede ronde uitgebreid met thermochemie. Het te kennen deel kunt hier u downloaden of raadplegen.

Voorafgaand aan de finale worden een aantal stagedagen (met overnachting) aan de UGent georganiseerd. Op het programma staan (kan van jaar tot jaar wat verschillen):

Theorie:

  • Thermodynamica
  • Electrochemie
  • Organische chemie
  • Heterogene evenwichten
  • Kinetiek
  • Interpreteren van NMR-spectra

Labo:

  • Titratie van een mengsel van fosforzuur en kaliumdiwaterstoffosfaat
  • Permanganometrie
  • Synthese van 1,5-difenylpentadienon + TLC en UV-spectroscopie
  • Realtime metingen: kinetiek (bepaling van de orde van een reactie (de ontkleuring van fenolftaleïne in een sterk basisch milieu)), bepaling van de Kz van azijnzuur via een zuur/base reactie, geleidbaarheidsmetingen en intermoleculaire krachten