AANDACHT

Indien een onderdeel van de te kennen leerstof nog niet werd gezien op het ogenblik van de olympiade, maakt de deelnemer zich dit eigen door zelfstudie en/of met eventuele hulp van zijn/haar leerkracht.

Dit mag 3de-jaars niet afschrikken om deel te nemen, want zo kunnen zij zich het systeem van de online afname eigen maken en krijgen ze ook voeling met wat een olympiade is. Zij zullen dan als 4de-jaars met minder stress starten. 

 

Algemene bemerkingen

Voor het vakgebied chemie worden het periodiek systeem en nuttige chemische gegevens zowel in de eerste als in de tweede ronde ter beschikking gesteld. Verder zijn er geen hulpmiddelen toegelaten.

Voor aardrijkskunde mogen de deelnemers enkel tijdens de tweede ronde gebruik maken van één van volgende atlassen “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas” gebruiken. Zij brengen deze atlas mee alsook een geodriehoek en gekleurd schrijfgerief.

Een eenvoudige rekenmachine mag steeds worden gebruikt. Tijdens de tweede ronde wordt dit door de organisatie ter beschikking gesteld.

 

Te kennen leerstof 1ste en 2de ronde

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Fysica