AANDACHT

Indien een onderdeel van de te kennen leerstof nog niet werd gezien op het ogenblik van de olympiade, maakt de deelnemer zich dit eigen door zelfstudie en/of met eventuele hulp van zijn/haar leerkracht.

Dit mag 3de-jaars niet afschrikken om deel te nemen, want zo kunnen zij zich het systeem van de online afname eigen maken en krijgen ze ook voeling met wat een olympiade is. Zij zullen dan als 4de-jaars met minder stress starten. 

 

Algemene bemerkingen

Tijdens de tweede ronde gebruiken de leerlingen één van volgende atlassen “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”. Deze atlas, een geodriehoek en schrijfgerief moeten zij meebrengen. De organisatie stelt een eenvoudige rekenmachine ter beschikking.

 

Te Kennen leerstof 1ste en 2de ronde

Aardrijkskunde

Biologie

Chemie

Fysica