Een overzicht van de toegekomen foto's van de eerste ronde. Klik op de foto's om ze te vergroten.

           
Prizma Campus College
Izegem
      Sint-Jozefsinstituut
Geraardsbergen
      GO! Atheneum
Dendermonde

 

Aantal deelgenomen scholen: 250

Aantal deelnemers: 1.807

Cesuur: ≥ 69%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 233.  Zij nemen hieraan deel op woensdag 27 april 2019 (klik hier voor meer info). 

Grafieken algemeen

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 1.807
Gemiddelde score: 55,83%
Standaard afwijking: 11,31
Minimum score: 5%
Maximum score: 87,9

 

Aantal derdejaars: 353
Gemiddelde score: 48,63%
Standaard afwijking: 9,79
Minimum score: 21,7%
Maximum score: 83,3

 

Aantal vierdejaars: 1.415
Gemiddelde score: 57,81%
Standaard afwijking: 11,08
Minimum score: 5%
Maximum score: 89,58

 

Grafieken per vakgebied

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal: 1.806
Gemid. & stand.afw. biologie: 57,09% en 13,74
Gemid. & stand.afw. chemie: 56,63% en 16,56
Gemid. & stand.afw. fysica: 46,13% en 15,03
Gemid. & stand.afw. geografie: 63,39% en 16,01
Min. // max. score biologie: 0% // 95%
Min. // max. score chemie: 0% // 100%
Min. // max. score fysica: 0% // 93,33%
Min. // max. score geografie: 0% // 100%

 

Aantal derdejaars: 353
Gemid. & stand.afw. biologie: 50,19% en 13,22
Gemid. & stand.afw. chemie: 45,06% en 14,72
Gemid. & stand.afw. fysica: 38,82% en 13,89
Gemid. & stand.afw. geografie: 60,43% en 15,95
Min. // max. score biologie: 18,33% // 93,33%
Min. // max. score chemie: 0% // 86,67%
Min. // max. score fysica: 0% // 80%
Min. // max. score geografie: 20% // 100%

 

Aantal vierdejaars: 1.415
Gemid. & stand.afw. biologie: 58,84% en 13,29
Gemid. & stand.afw. chemie: 59,65% en 15,66
Gemid. & stand.afw. fysica: 48,63% en 15,31
Gemid. & stand.afw. geografie: 64,13% en 15,93
Min. // max. score biologie: 0% // 95%
Min. // max. score chemie: 0% // 100%
Min. // max. score fysica: 3,33% // 93,33%
Min. // max. score geografie: 0% // 100%

 

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het derde- of vierdejaars zijn. Deze werden enkel in de 2 algemene grafieken opgenomen.

  

Vragen en oplossingen

  • Klik hier voor de te kennen leerstof.
  • Klik hier voor de vragen en antwoorden van deze en vorige editie

  

  

Info vooraf aan de eerste ronde

Wanneer:     27 februari 2019, start stipt om 13 uur en eindigt exact om 15 uur (geen uitzonderingen mogelijk).

Locatie:        de school van de deelnemers

De eerste ronde bestaat uit 15 meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is en ze zijn geordend per vakgebied. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde, maar worden in een andere volgorde getoond. Deze ronde verloopt via het internet en staat onder toezicht van de JON schoolverantwoordelijke JON. Het eerlijk verloop van deze ronde kan door de jury worden gecontroleerd door een onaangekondigd bezoek. Ook worden de scores nauwkeurig geanalyseerd. In geval dat fraude wordt vastgesteld, kan aan de school verdere deelname worden ontzegd.

De online toets wordt afgenomen op de website olympiade.cc.kuleuven.be. Het openingsscherm kan van een andere olympiade zijn, maar wordt een aantal dagen voor de eerste ronde geactiveerd. Ongeveer gelijktijdig worden de inlogcodes voor de deelnemers en een aantal reservecodes per school opgeladen in de leraarmodule. De JON schoolverantwoordelijke ontvangt op dat moment een e-mail met de instructies over het verloop.

De vragen van aardrijkskunde zijn zo opgesteld dat de leerlingen geen atlas nodig hebben.

Op basis van een selectiepercentage (jaarlijks bepaald door het JON comité) worden een 200-tal deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. De JON schoolverantwoordelijken worden per e-mail verwittigd wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn en in het resultatenoverzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de online afname, zoals de richtlijnen voor leraren en leerlingen, pc vereisten, wat bij netwerk problemen ...