Sfeerbeelden 2020

 

Prizma-College Izegem
Prizma
Campus College
Izegem
 
Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen
St-Jozefsinstituut
Geraardsbergen
 
Sint-Gertrudiscollege Wetteren
St-Gertrudiscollege
Wetteren
 
Sint-Lodewijkscollege Brugge
St-Lodewijkscollege
Brugge
 
BimSem Mechelen
BimSem
Mechelen
 
Tsaam Campus Aloysius Diksmuide
Tsaam
Campus Aloysius
Diskmuide

Andere foto's van deze scholen staan op facebook.

 

Aantal deelgenomen scholen: 178

Aantal deelnemers: 2.291

Cesuur: ≥ 65%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 201.  Zij nemen hieraan deel op zaterdag 25 april 2020 (klik hier voor meer info). 

Grafieken algemeen

2020-JON_R1-Grafiek_algemeen

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

2020-JON_R1-Grafiek_algemeen 3de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

2020-JON_R1-Grafiek_algemeen 4de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 2.291
Gemiddelde score: 50,1%
Standaard afwijking: 10,8
Minimum score: 11,9%
Maximum score: 86

 

Aantal derdejaars: 432
Gemiddelde score: 42,3%
Standaard afwijking: 9
Minimum score: 16,9%
Maximum score: 79,2

 

Aantal vierdejaars: 1.827
Gemiddelde score: 51,9%
Standaard afwijking: 10,4
Minimum score: 11,9%
Maximum score: 86

 

Grafieken per vakgebied

2020-JON_R1-Grafiek_vakgebied

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

2020-JON_R1-Grafiek_vakgebied 3de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

2020-JON_R1-Grafiek_vakgebied 4de-jaars

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal: 2.291
Gemid. & stand.afw. biologie: 42,7% en 13,5 
Gemid. & stand.afw. chemie: 55,4% en 18,1
Gemid. & stand.afw. fysica: 49,1% en 16,1
Gemid. & stand.afw. geografie: 53,7% en 13,4
Min. // max. score biologie: 0% // 93,3%
Min. // max. score chemie: 0% // 100%
Min. // max. score fysica: 0% // 100%
Min. // max. score geografie: 0% // 88,3%

 

Aantal derdejaars: 432
Gemid. & stand.afw. biologie: 37,5% en 11,2
Gemid. & stand.afw. chemie: 40,6% en 14,5
Gemid. & stand.afw. fysica: 40,6% en 14,7
Gemid. & stand.afw. geografie: 50,6% en 13,2
Min. // max. score biologie: 0% // 73,3%
Min. // max. score chemie: 7,1% // 100%
Min. // max. score fysica: 0% // 93,3%
Min. // max. score geografie: 16,7% // 86,7%

 

Aantal vierdejaars: 1.415
Gemid. & stand.afw. biologie: 43,8% en 13,7
Gemid. & stand.afw. chemie: 58,8% en 17
Gemid. & stand.afw. fysica: 51,2% en 15,7
Gemid. & stand.afw. geografie: 54,4% en 13,3
Min. // max. score biologie: 0% // 93,3%
Min. // max. score chemie: 0% // 100%
Min. // max. score fysica: 6,7% // 100%
Min. // max. score geografie: 0% // 88,3%

 

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het derde- of vierdejaars zijn. Deze werden enkel in de 2 algemene grafieken opgenomen.

  

Vragen en oplossingen

Klik hier voor de te kennen leerstof.

Om de vragen met de bijhorende oplossingen van vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank.

  

Info vooraf aan de eerste ronde

Wanneer:     11 maart 2020, start stipt om 13 uur en eindigt exact om 15 uur (geen uitzonderingen mogelijk).

Locatie:        de school van de deelnemers

De eerste ronde bestaat uit meerkeuzevragen met 4 alternatieve antwoorden waarvan slechts één juist is. Per vakgebied worden 15 vragen gesteld. De vragen zijn voor alle leerlingen dezelfde, maar worden in een andere volgorde getoond. 

Deze ronde verloopt via het internet en staat onder toezicht van de vakverantwoordelijke JON van de school. Het eerlijk verloop van deze ronde kan door de jury worden gecontroleerd door een onaangekondigd bezoek. Ook worden de scores nauwkeurig geanalyseerd. In geval dat fraude wordt vastgesteld, kan aan de school verdere deelname worden ontzegd.

De online toets wordt afgenomen op de website olympiade.cc.kuleuven.be. Het openingsscherm kan van een andere olympiade zijn, maar wordt een aantal dagen voor de eerste ronde geactiveerd. Ongeveer gelijktijdig worden de inlogcodes voor de deelnemers en een aantal reservecodes per school opgeladen in de leraarmodule. De vakverantwoordelijke ontvangt op dat moment een e-mail met de instructies over het verloop.

Op basis van een selectiepercentage (jaarlijks bepaald door het JON comité) worden een 200-tal deelnemers geselecteerd voor de tweede ronde. De JON verantwoordelijken worden per e-mail verwittigd wanneer de resultaten op de website beschikbaar zijn en in het resultatenoverzicht wordt aangegeven wie toegelaten wordt tot de tweede ronde.

Klik hier voor meer informatie over de online afname, zoals de richtlijnen voor leraren en leerlingen, pc vereisten, wat bij netwerk problemen ...