Sinds het schooljaar 2011-2012 wordt de titel "OlympiadeSchool Wetenschappen" uitgereikt. Dit is een prestigieuze titel, want slechts een beperkt aantal scholen komt in aanmerking. Deze titel wordt voor een periode van 3 jaar toegekend. Na deze 3 jaar wordt er opnieuw gekeken als de school aan de vereisten voldoet om opnieuw een OlympiadeSchool te worden.

Vereisten

Elke school die aan onderstaande criteria voldoet komt in aanmerking voor de eervolle vermelding "OlympiadeSchool Wetenschappen":

   
  1. In het huidige schooljaar en de twee voorafgaande schooljaren deelgenomen hebben aan alle eerste rondes van de vijf olympiades natuurwetenschappen (*).
  2. Gedurende deze periode elk jaar minstens één effectieve deelnemer in de tweede ronde hebben van één van de vijf olympiades natuurwetenschappen (*).
  3. Gedurende deze periode minstens één schooljaar minimaal één leerling hebben die zich plaatste voor een finale (biologie, chemie, fysica of geografie) of een medaille won bij de JON. 

 

De eervolle vermelding wordt toegekend voor de periode van de komende drie jaar, maar rekening houdend met de drie voorbije jaren. De school kan opnieuw in aanmerking komen wanneer zij gedurende deze drie jaar aan bovenstaande criteria voldoet.

Om de OlympiadeScholen van voorbije jaren te bekijken, klik op één van onderstaande linken:

2012-2014      2013-2015      2014-2016      2015-2017      2016-2018      2017-2019      2018-2020     2019-2021     2020-2022     2021-2023     2022-2024    2023-2025   2024-2026  


(*) de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen zijn:
- Vlaamse Biologie Olympiade (VBO)
- Vlaamse Chemie Olympiade (VCO)
- Vlaamse Fysica Olympiade (VFO)
- Vlaamse Geografie Olympiade (VGO)
- Junior Olympiade Natuurwetenschappen (JON)