Wanneer een school wilt deelnemen aan één of meerdere olympiades stelt ze per olympiade een verantwoordelijke aan. Deze persoon krijgt een unieke gebruikerscode waarmee wordt aangemeld in de leraarmodule.

Met de toegangscode kun je:

  • de schoolgegevens nakijken
  • jouw gegevens beheren
  • leerlingen inschrijven
  • het overzicht van je leerlingen opvragen voor de inlogcodes, resultaten ...
  • getuigschriften afdrukken
  • kijken of wij de betaling hebben ontvangen
  • ...

Opmerking: een leraar ziet enkel zijn/haar leerlingen voor zijn vakgebied en niet de informatie van de andere vakgebieden en van andere scholen.

 

Je krijgt toegang dat de leraarmodule door in te loggen met je toegangscode die bestaat uit "gebruiker en paswoord".

De gebruiker is als volgt samengesteld:

  • 1ste positie: hoofdletter S (van School)
  • posities 2-5: intern volgnummer van de school (bevat dus enkel cijfers en begint met één of meerdere nullen)
  • positie 6-9: de code van de Olympiade (VBO voor biologie, VCO voor chemie, VFO voor fysica, VGO voor Aardrijkskunde en JON voor de Junior Olympiade)

Voorbeeld voor de school ABC met ons intern volgnummer 726 zijn de gebruikers S0726VBO, S0726VCO, S0726VFO, S0726VGO en S0726JON

De paswoorden bestaan initieel uit cijfers, kleine en/of hoofdletters. Bij de start van een nieuw schooljaar worden ze automatisch opnieuw gegeneerd door het wedstrijdsecretariaat zodat elke verantwoordelijke een nieuw paswoord krijgt (GDPR regelgeving). Dit paswoord kan steeds worden gewijzigd of er kan een nieuw worden opgevraagd. 

Inloggen in de leraarmodule doe je door rechts bovenaan op elke pagina je toegangscode in te geven of door hier te klikken.