Opmerking: bij JON wordt niet deelgenomen aan de internationale olympiade, want deze valt tijdens de kerstexamens.

 

Jaarlijks wordt deelgenomen door de beste finalisten aan de internationale olympiades. Elk land mag 4 (fysica 5) deelnemers afvaardigen. Met Wallonië werd de afspraak gemaakt dat ieder landsgedeelte 2 deelnemers afvaardigt. Voor fysica is dit het ene jaar 3 Vlamingen en 2 Walen en het andere jaar omgekeerd.

Voor geografie is er een uitzondering. Zij kunnen wel 4 finalisten afvaardigen, daar er in Wallonië geen GEO-Olympiade wordt georganiseerd.

Voorafgaand wordt getracht om voor elke olympiade extra trainingsdagen te organiseren. Dit is afhankelijk van de afreisdata en de agenda's voor lesgevers en deelnemers.

De vervoersonkosten worden gedragen door het Ministerie van Onderwijs. De deelname en andere kosten (visa, internationale paspoorten ...) door de organisatie van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen.