Antwoordformulier

De tweede rondes van al de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen verlopen allemaal met pen en papier.

Alle olympiades, behalve de GEO-olympiade maken gebruik van dit antwoordformulier. Dit is een vergelijkbaar formulier met de wiskundeolympiades en wordt als volgt gebruikt:

  • de eerste kolom is bedoeld als klad versie. De antwoorden die hier worden genoteerd komen niet in aanmerking bij score berekening.
  • de tweede kolom bevat de antwoorden en is de basis voor de berekening van de score.
  • in de derde kolom kan een correctie worden gedaan. Indien hier een bolletje wordt gekleurd vervalt het antwoord in de 2de kolom en wordt het antwoord in de 3de kolom voor de score berekening genomen.
  • de achterzijde van het formulier wordt enkel bij de JON gebruikt.

Bij chemie zijn er ook open vragen, die worden in een aparte bundel beantwoord.

Bij geografie krijgen de leerlingen een bronnenboekje en een antwoordenboekje. Het antwoordenboekje wordt gecorrigeerd en vormt de basis voor de score.

 

Locaties

Voor chemie en fysica wordt de 2de ronde aan alle Vlaamse universiteiten georganiseerd en wordt gekozen bij inschrijving van de deelnemers.

Voor geografie zijn de locaties UAntwerpen, UGent, UHasselt, KU Leuven en in de provincie West-Vlaanderen (kan verschillen van jaar tot jaar, maar normaal is dit HOWEST Brugge). Deze worden eveneens gekozen bij inschrijving van de deelnemers.

Biologie kent een beurtrol aan de Vlaamse universiteiten, behalve KU Leuven. 

  

Mee te brengen materiaal

Alle deelnemers zijn verplicht van hun identiteitskaart mee te brengen en een zwarte balpen.

Voor biologie, chemie en fysica wordt er verder niets extra's gevraagd. De chemieolympiade stelt het periodiek systeem, nuttige gegevens en een eenvoudige rekenmachine ter beschikking van de deelnemers. Fysica stelt een formularium en eveneens een eenvoudige rekenmachine ter beschikking.

Voor geografie:

  • Eén van volgende atlassen: "Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”
  • GEO-driehoek
  • 4-tal kleurpotloden (rood, blauw, zwart en groen)
  • Eenvoudige rekenmachine (niet bij JON)

Voor JON:

  • Eén van volgende atlassen: "Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”
  • GEO-driehoek

 Verboden: smartphones, gsm's of andere toestellen waarbij je toegang hebt tot internet.