Tijdens de plechtige proclamatie van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen wordt de eindrangschikking van de finalisten van de Vlaamse Biologie Olympiade, de Vlaamse Chemie Olympiade, de Vlaamse Fysica Olympiade en de Vlaamse Geografie Olympiade bekend gemaakt en wie van hen Vlaanderen zal vertegenwoordigen in Kazachstan (biologie), Saoedi Arabië (chemie), Iran (fysica) en geografie (Ierland).

Eveneens wordt aan de 30 besten van de tweede ronde van de Junior Olympiade Natuurwetenschappen een gouden, zilveren of bronzen medaille uitgereikt.

Ook dit schooljaar komen de scholen opnieuw in aanmerking voor de eervolle vermelding "OlympiadeSchool Natuurwetenschappen" wanneer ze voldoen aan de criteria. Klik hier om er meer over te vernemen.

Dit schooljaar vindt de proclamatie plaats op zondag 26 mei 2024 om 15 uur in de aula Rosalind Franklin van de KU Leuven, Celestijnenlaan 200 te Heverlee.

Parkeren kan aan het begin van de campus in het parkeergebouw van IMEC (Kapeldreef). Na ingave van dagcode 15666# gaat de bareel open. 

 

Onze meter Jacotte Brokken en peter Frank Deboosere hebben al toegezegd. Hopelijk komt er niets tussen voor hen.

Verdere informatie zal tijdens het schooljaar worden bekend gemaakt.

 

     

 

Tijdens de proclamatie worden er foto's genomen die worden gepubliceerd.
Indien u dit niet wenst, gelieve vóór aanvang iemand van de organisatie te contacteren. Zo kunnen we kan dit doorgeven aan de fotograaf.

 

Inschrijven deelname proclamatie