1. De Vereniging Leraars Aardrijkskunde (VLA) organiseert de Vlaamse Geografie Olympiade (VGO).

 2. Aan de VGO kan worden deelgenomen door alle leerlingen van de derde graad van het secundair onderwijs. Het is een individuele wedstrijd tussen leerlingen, zonder onderscheid van onderwijsvorm en -net.

 3. Een leerling kan onbeperkt deelnemen aan de eerste en tweede ronde van VGO, maar slechts twee keer aan de finale en dit zolang hij/zij les volgt in het secundair onderwijs.

 4. Inschrijving van de deelnemers gebeurt door de VGO schoolverantwoordelijke. De deelname bedraagt 3 euro per ingeschreven leerling (geen terugbetalingen mogelijk). Verplaatsingen zijn ten laste van de deelnemers.

 5. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar worden de kalender, het verloop van de wedstrijd en de te kennen leerstof gepubliceerd op onze website.

 6. De VGO verloopt in drie ronden: twee schiftingsrondes en een finale. De vragen en opdrachten worden opgesteld door een werkgroep en zijn gebaseerd op het ‘International Charter on Geographical Education I.G.U.1992'. In alle onvoorziene gevallen beslist de jury. Over de inhoud en de uitslagen van de verschillende proeven wordt geen correspondentie gevoerd.

 7. De eerste ronde wordt online georganiseerd in de deelnemende scholen onder toezicht van de schoolverantwoordelijke en bestaat uit meerkeuzevragen. De schoolverantwoordelijke volgt de ontvangen instructies op en is verantwoordelijk voor het eerlijk verloop. De jury kan steeds de organisatie van deze eerste ronde op haar eerlijkheid controleren. In geval van fraude kan aan een school verdere deelname worden ontzegd. Op basis van een selectiepercentage worden de deelnemers voor de tweede ronde geselecteerd.

 8. De tweede ronde gebeurt schriftelijk. Deze ronde wordt op verschillende plaatsen gelijktijdig (in principe één per provincie) georganiseerd en bestaat uit een grote variatie aan soorten vragen.

 9. De leerlingen mogen gebruik maken van de “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”.

 10. Na elke ronde maakt de jury een rangschikking van de deelnemers en legt het selectiepercentage vast voor de volgende ronde. De deelnemende scholen ontvangen de resultaten en de getuigschriften van hun deelnemers. Enkel een resultatengrafiek, het gemiddelde, de hoogste en laagste score van de eerste en de tweede ronde worden gepubliceerd.

 11. In de tweede ronde en finale wordt een beperkt deel van de vragen in het Engels gesteld en wordt er gebruikgemaakt van Engelstalige bronnen.

 12. In totaal worden 18 finalisten toegelaten tot de finale: de 17 best geklasseerde leerlingen van de tweede ronde aangevuld met de beste TSO-deelnemer.

 13. De finale omvat zowel een theoretisch gedeelte als praktische oefeningen (terreinwerk) en is gedeeltelijk in het Engels met oog op de internationale olympiade. Deze ronde beslaat een volledig weekend met overnachtingen.

 14. De finalisten worden gerangschikt volgens hun behaald resultaat in de finaleronde. Op de proclamatie ontvangen ze een diploma en een prijzenpakket. Enkel hun rangschikking wordt gepubliceerd.

 15. De vier best gerangschikte finalisten komen (onder voorbehoud) in aanmerking voor de Internationale Geografie Olympiade of iGeo. De deelnemers aan de iGeo moeten hun engagement tonen, bereid zijn zich degelijk voor te bereiden en een werkstuk maken.

 16. Indien een finalist, na bevestiging, niet deelneemt aan de finale en/of iGeo zonder vooraf te verwittigen of zonder doktersattest worden de gemaakte kosten door de organisatie aan hem/haar doorgerekend.

 17. De VGO organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigde of verloren voorwerpen van de deelnemers tijdens de verschillende rondes.

 18. In verband met de wetgeving rond “privacy” verwijzen wij door naar ons “privacy statement”. Klik hier om dit na te lezen.

 19. Tijdens de verschillende rondes kunnen er foto’s worden genomen. Deze worden enkel gebruikt in publicaties van de Vlaamse Olympiades voor Natuurwetenschappen waarvan de Vlaamse Geografie Olympiade deel van uit maakt. Wie dit niet wenst, moet de organisatie vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.