Aantal deelgenomen scholen: 152

Aantal deelnemers: 268

Cesuur: ≥ 81,4% + schiftingsvraag (correct antwoord: 1921)

De finalisten werden geselecteerd volgens punt 11 uit het wedstrijdreglement, namelijk "17 best geklasseerde leerlingen van de tweede ronde aangevuld met de beste TSO-deelnemer". Zij worden persoonlijk uitgenodigd voor de finale die doorgaat op 27 en 28 april 2024 in Oost-Vlaanderen. Voor meer info over de finale en de finalisten, klik hier.

 

2024-VGO_R2 Grafiek scores

(Klik op de grafiek om te vergroten.)

Totaal aantal deelnemers: 268
Gemiddelde score: 66,9%
Minimum score: 38,6%
Maximum score: 88,6%
Aantal finalisten: 18

 

Aantal vijfdejaars: 71
Gemiddelde score: 66,4%
Minimum score: 41,4%
Maximum score: 87,1% 
Aantal finalisten: 5

 

Aantal zesdejaars: 196
Gemiddelde score: 67,1%
Minimum score: 38,6%
Maximum score: 88,6%
Aantal finalisten: 13

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het vijfde- of zesdejaars zijn, vandaar het verschil met het algemeen overzicht.

   

Vragen en oplossingen
  • Klik hier voor de te kennen leerstof.
  • De wedstrijdvragen van de tweede ronde worden niet vrijgeven, maar in 2014 gebeurde dit wel. Klik hier om deze te bekijken.
Voor tips over hoe meerkeuzevragen oplossen, klik hier.

   

Activiteit

Voor de leerlingen die zich plaatsen voor de tweede ronde worden opnieuw volgende activiteiten aangeboden:

  • een gratis bezoek aan het Museum Natuurwetenschappen te Brussel met een rondleiding "Bezoek achter de schermen". De bezoeken gebeuren in groepen van 12 leerlingen en vinden plaats tijdens de paasvakantie.
  • een VIP-bezoek aan het Planetarium te Brussel op woensdag 15 mei 2024 om 17 uur (max. 170 deelnemers).

Vooraf inschrijven is noodzakelijk. De betrokken leerkrachten en deelnemers ontvangen tijdig de instructies om zich te registreren.

 

  

Info vooraf aan de tweede ronde  

Wanneer:     7 februari 2024

Start:            15 uur (stipt)
Einde:           tussen 17 en 17.30 uur

Locatie:        één locatie per provincie (klik hier voor de exacte locaties). AANDACHT aula wijziging UAntwerpen: de deelnemers worden verwacht in aula S.C.003 en niet aula S.R.003

Na de eerste ronde kregen de leraars een bericht als ze leerlingen hadden die zich plaatsten voor de tweede ronde. In de "leraarmodule" (inloggen rechtsboven op onze website met toegangscode) bevestigen zij de deelname van deze leerlingen en dit vóór 15 januari 2024.

De 315 beste deelnemers van de eerste ronde werden toegelaten tot de tweede ronde. Zij zullen een e-mail krijgen met felicitaties van onze meter Jacotte Brokken en peter Frank Deboosere.

Alle andere communicatie verloopt via de leerkrachten. Zij ontvangen tijdig de instructies en lichten hun deelnemers in.

De tweede ronde bestaat uit meerkeuzevragen en open vragen. De deelnemers krijgen een vragenbundel en noteren hun antwoorden in een apart boekje. Eerst beantwoorden zij een aantal vragen zonder gebruik te maken van een atlas. Na inlevering van deze antwoorden, kunnen zij dan de andere vragen beantwoorden met atlas. 

De leerlingen brengen mee: één van volgende atlassen “Plantyn Algemene Wereldatlas” of “De Boeck Atlas”, een geodriehoek en schrijfgerief.

Na de tweede ronde worden de leerkrachten verwittigd per e-mail als de resultaten online staan en worden de finalisten bekendgemaakt.

Voor meer algemene informatie over de tweede ronde, klik hier.