Gegevens nodig om leerlingen te kunnen inschrijven:

  

Verplichte informatie

Om een leerling in te schrijven, moet je beschikken over volgende gegevens:

 • Voornaam en naam
 • Geslacht
 • Leerjaar
 • Richting
 • Aantal uren wiskunde
 • Voor VBO het aantal uur biologie / voor VCO het aantal uur chemie / voor VFO het aantal uur fysica / voor VGO het aantal uur aardrijkskunde
 • Voor JON: zowel het aantal uur aardrijkskunde, als biologie, als chemie en als fysica
 • Voor JON, VCO, VFO en VGO: de locatie waar wordt deelgenomen in de tweede ronde. Bij VBO is er een slechts 1 locatie op basis van een beurtrol.

Opgelet: omwille van organisatorische redenen kan de locatie na afsluiting van de inschrijvingen niet meer worden gewijzigd. Indien er foutje werd gemaakt, gelieve zo snel als mogelijk contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat om na te gaan of dit nog kan worden gewijzigd.

 

Bijkomende informatie

Van deelnemers aan de tweede ronde wordt het e-mailadres opgevraagd. Dit wordt uitsluitend gebruikt door onze peter Frank Deboosere om ze te feliciteren.

Van de finalisten wordt na de tweede ronde nog volgende gegevens opgevraagd:

 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoonnummer