De eerste ronde van de Junior Olympiade Natuurwetenschappen 2018 vond plaats op woensdag 28 februari 2018 van 13 tot 15 uur.

 

Resultaten informatie

De schoolverantwoordelijken worden verwittigd vanaf wanneer zij de resultaten van hun leerlingen kunnen opvragen. De leraren die leerlingen hebben in de tweede ronde krijgen een aparte email met instructies om in te schrijven voor deze ronde.

Aantal ingeschreven leerlingen: 2.345
Aantal geregistreerden scholen: 170

Effectief aantal deelnemers: 1.980
Effectief aantal deelgenomen scholen: 162

Cesuur: ≥ 65%

Aantal geplaatste deelnemers voor de tweede ronde is 247.  Zij nemen hieraan deel op woensdag 18 april 2018.

Grafieken algemeen

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal deelnemers: 1.980
Gemiddelde score: 51.46%
Standaard afwijking: 11.46
Minimum score: 17.5%
Maximum score: 92.5

 

Aantal derdejaars: 375
Gemiddelde score: 44.50%
Standaard afwijking: 8.98
Minimum score: 22.5%
Maximum score: 70

 

Aantal vierdejaars: 1.605
Gemiddelde score: 53.08%
Standaard afwijking: 11.36
Minimum score: 17.5%
Maximum score: 92.5

 

Grafieken per vakgebied

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

  

(Klik op de grafiek om te vergroten)

Aantal: 1.980
Gemid. & stand.afw. biologie: 31.21/60 en 8.43
Gemid. & stand.afw. chemie: 29.94/60 en 9.84
Gemid. & stand.afw. fysica: 26.18/60 en 9.63
Gemid. & stand.afw. geografie: 36.15/60 en 9.24
Min. // max. score biologie: 0/60 // 56/60
Min. // max. score chemie: 4/60 // 60/60
Min. // max. score fysica: 2/60 // 60/60
Min. // max. score geografie: 0/60 // 60/60

 

Aantal derdejaars: 375
Gemid. & stand.afw. biologie: 29,45/60 en 8.33
Gemid. & stand.afw. chemie: 23,41/60 en 6.69
Gemid. & stand.afw. fysica: 20,11/60 en 7.31
Gemid. & stand.afw. geografie: 33,82/60 en 9.34
Min. // max. score biologie: 4/60 // 53/60
Min. // max. score chemie: 4/60 // 44/60
Min. // max. score fysica: 2/60 // 45/60
Min. // max. score geografie: 5/60 // 56/60

 

Aantal vierdejaars: 1.605
Gemid. & stand.afw. biologie: 31.62/60 en 8.4
Gemid. & stand.afw. chemie: 31.47/60 en 9.83
Gemid. & stand.afw. fysica: 27.60/60 en 9.55
Gemid. & stand.afw. geografie: 36.69/60 en 9.13
Min. // max. score biologie: 0/60 // 56/60
Min. // max. score chemie: 7/60 // 60/60
Min. // max. score fysica: 4/60 // 60/60
Min. // max. score geografie: 0/60 // 66/60

 

Aandacht: van een aantal deelnemers is niet gekend of het derde- of vierdejaars zijn.

  

Vragen en oplossingen

Om de vragen met de bijhorende oplossingen van de editie 2017-2018 of van de vorige edities te raadplegen, neem een kijkje in onze vragenbank.